Informacje dla niesłyszących

Na wniosek osoby niedosłyszącej w formie określonej w tym wniosku – Ośrodek Kultury Tomice zapewnienia odpowiednią dostępność informacyjno – komunikacyjną.

Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika OK Tomice o konieczności obsługi osoby niedosłyszącej.  Jest też możliwość skorzystania z dzwonka zamontowanego przy drzwiach wejściowych.

Skip to content