Zasady przyjmowania darów

Przyjmowaniem darów zajmuje się bibliotekarz dyżurujący.

 1. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych.
 2. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów.
 3. Selekcji dokonuje się wg następujących kryteriów:
  • zgodność z profilem gromadzenia zbiorów,
  • liczba już posiadanych egzemplarzy danego tytułu,
  • stan fizyczny publikacji (nie przyjmujemy książek zniszczonych, brudnych, wydanych przed 2015 r.)
 4. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane bezpłatnie do innych bibliotek lub umieszczone na półce „bookcrossingowej” biblioteki.
 5. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.
 6. Przekazanie darów od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszymi zasadami na podstawie ustnego porozumienia.
 7. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.
Skip to content