O Nas

Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami wchodzi w skład Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

W skład Biblioteki Publicznej w Tomicach wchodzi:
  • filia w Woźnikach –  ul. Wspólna 5 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach
  • filia w Witanowicach – ul. Jana Pawła II 95 w Witanowicach
Skip to content