Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

W ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości:

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu wypożyczonych publikacji oraz zwiększenia liczby czytelników. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych, poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwości systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników.

Skip to content