Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2.0.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2.0.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

 

W ramach programu Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości:

Skip to content