Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek – ze środków Instytutu Książki

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. WIncentego Bałysa w Tomicach – Biblioteka Publiczna

Wartość projektu ogółem: 17.976,00 zł

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 15.000,00 zł

Numer umowy: 12/KDB8/IK/2021

Data zawarcia umowy: 21.09.2021 r.

Opis projektu: W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione 3 komputery stacjonarne, dysk zewnętrzny oraz bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych.

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki “Kraszewski. Komputery dla bibliotek.” Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 komputery stacjonarne, dysk zewnętrzny, bezprzewodowy czytnik kodów.
Koszt ogółem zadania wynosił 17 976,00 zł, z tego 15 000,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Skip to content