Akademia Orange dla Bibliotek

Akademia Orange dla Bibliotek

Biblioteka publiczna w Tomicach bierze udział w Programie „AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”

Fundacja Orange przekazała Bibliotece Publicznej w Tomicach dotacje finansową w ramach Programu „Akademia Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w wysokości:

Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie inwentaryzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A., Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Celem programu „Akademia Orange dla bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak. Aby gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Skip to content